Plutonium สินค้าใหม่

Plutonium HCCA-450

Plutonium HCCA-450

เครื่องเสียงรถยนต์ Plutonium HCCA-450 แอมป์  Class AB รองรับกำลังขับ 60..

ราคา 1,500 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)