สินค้าโปรโมชั่น Purist 

Purist สายสัญญาณ

Purist สายสัญญาณ

เครื่องเสียงรถยนต์ สายสัญญาณ Puristสายสัญญาณ Purist ความยาวขนาด 0.5m  ราค..

ราคา 200 บาท (เริ่มต้น) ( ไม่รวมค่าติดตั้ง )