CDT AUDIO สินค้าใหม่

CDT AUDIO SubNet 642

CDT AUDIO SubNet 642

เครื่องเสียงรถยนต์ CDT AUDIO SubNet 642Passive Crossover สำหรับลำโพงเสียงกลาง ..

ราคา 900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)